Κεντρικά Γραφεία: Λυκούργου 10, 176 76 Καλλιθέα

Τηλέφωνο & fax: 210-9010830

e-mail: info@thk-intradegroup.gr