“Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: (α) τον άνθρωπο της σκέψης, (β) τον άνθρωπο της δράσης, (γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και (δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής”
Peter Drucker (1909-2005)

Εμείς για να αναπτυχθούμε χρειαζόμαστε και τους τέσσερις παραπάνω τύπους συνεργατών. Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία μεγαλώνει σωστά μόνο αν οι συνεργάτες της διαθέτουν πάθος για το αντικείμενό τους, έχουν οργάνωση και μεθοδικότητα, λειτουργούν με ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στην εταιρεία και στους συναδέλφους τους και τέλος έχουν προσήλωση στα αποτελέσματα.

Αν λοιπόν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε για μια εταιρεία με όραμα, ιδέες και καλά μελετημένα πλάνα, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@thk-intradegroup.gr (υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) ή με fax στο 210-9010830

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια