“Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: (α) τον άνθρωπο της σκέψης, (β) τον άνθρωπο της δράσης, (γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και (δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής”
Peter Drucker (1909-2005)

Εμείς για να αναπτυχθούμε χρειαζόμαστε και τους τέσσερις παραπάνω τύπους συνεργατών. Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία μεγαλώνει σωστά μόνο αν οι συνεργάτες της διαθέτουν πάθος για το αντικείμενό τους, έχουν οργάνωση και μεθοδικότητα, λειτουργούν με ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στην εταιρεία και στους συναδέλφους τους και τέλος έχουν προσήλωση στα αποτελέσματα.

Αν λοιπόν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε για μια εταιρεία με όραμα, ιδέες και καλά μελετημένα πλάνα, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@thk-intradegroup.gr (υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) ή με fax στο 210-9010830

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια

Τίτλος θέσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ HR & PAYROLL

Με αντικείμενο την επικοινωνία & συνεργασία με τους Διευθυντές τμημάτων για:

  • την ορθή διαμόρφωση προγραμμάτων εργασίας και υποβολής τους στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ
  • την επεξεργασία του συστήματος μισθοδοσίας (διαχείριση συμβάσεων, αρχείο εργαζομένων, κλπ)
  • την διαδικασία προσλήψεων ή/και μετακινήσεων και λοιπών εργασιακών μεταβολών

Προφίλ υποψηφίου

Εμπειρία 2+ ετών σε τμήμα Ανθρωπίνων Πόρων ιδανικά εταιρείας λιανεμπορίου. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ στην Διοίκηση Επιχειρήσεων ή Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού.  Άριστη γνώση Η/Υ. Καλή γνώση Αγγλικών.  Ικανότητα παρακολούθησης και εφαρμογής της Εργατικής Νομοθεσίας. Η γνώση λειτουργίας του προγράμματος μισθοδοσίας της EPSILON net θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. 

Επικοινωνιακό & ομαδικό πνεύμα, οργάνωση, μεθοδικότητα, προσήλωση στα αποτελέσματα, ικανότητα καθοδήγησης συνεργατών και διαχείρισης θεμάτων ανθρωπίνων πόρων.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : HR01