“Οι επιχειρήσεις χρειάζονται 4 διαφορετικούς τύπους ανθρώπων: (α) τον άνθρωπο της σκέψης, (β) τον άνθρωπο της δράσης, (γ) τον κοινωνικό άνθρωπο και (δ) τον άνθρωπο της πρώτης γραμμής”
Peter Drucker (1909-2005)

Εμείς για να αναπτυχθούμε χρειαζόμαστε και τους τέσσερις παραπάνω τύπους συνεργατών. Είναι γεγονός ότι μια εταιρεία μεγαλώνει σωστά μόνο αν οι συνεργάτες της διαθέτουν πάθος για το αντικείμενό τους, έχουν οργάνωση και μεθοδικότητα, λειτουργούν με ακεραιότητα και σεβασμό απέναντι στην εταιρεία και στους συναδέλφους τους και τέλος έχουν προσήλωση στα αποτελέσματα.

Αν λοιπόν διαθέτετε τα παραπάνω χαρακτηριστικά και ενδιαφέρεστε να εργαστείτε για μια εταιρεία με όραμα, ιδέες και καλά μελετημένα πλάνα, στείλτε μας το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

hr@thk-intradegroup.gr (υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) ή με fax στο 210-9010830

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια

Τίτλος θέσης

ΥΠΑΛΛΗΛΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Με αντικείμενο την λογιστική αποτύπωση/καταχώρηση των εμπορικών παραστατικών της εταιρείας.

Προφίλ υποψηφίου

Εμπειρία 2+ ετών σε αντίστοιχη θέση. Πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ σε σχετική με την Λογιστική σχολή και γνώση χειρισμού του προγράμματος Softone θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν. Γνώση Αγγλικών και πολύ καλή γνώση Η/Υ.

Οργάνωση, μεθοδικότητα, συνέπεια, προδραστικότητα, γρήγορη αντίληψη και πραγματικό ενδιαφέρον για επαγγελματική εξέλιξη.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : ACC02