Ζητάμε Προσωπικό

Στα supermarket ECONOMY πιστεύουμε ότι το ανθρώπινο δυναμικό μας είναι αυτό που μπορεί να απογειώσει την εμπειρία αγορών των πελατών μας, προσφέροντας τους εξυπηρέτηση υψηλού επιπέδου, λύσεις & προτάσεις καθώς επίσης και την σιγουριά μιας επιχείρησης που σέβεται τις ανάγκες και τις ιδιαίτερες προτιμήσεις των πελατών της.

Για τον λόγο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό μας επιλέγεται, εκπαιδεύεται, αξιολογείται και εξελίσσεται μέσα στην επιχείρηση, πάντα με γνώμονα τις συνθήκες που επικρατούν καθώς και τις ανάγκες που προκύπτουν.

Με διαφάνεια και αντικειμενικότητα, οι άνθρωποί μας, έχουν ίσες ευκαιρίες εξέλιξης και ανάπτυξης μέσα στην επιχείρηση, φροντίζοντας για την επίτευξη των εταιρικών στόχων. Αν πιστεύετε ότι διαθέτετε όρεξη για δουλειά, θετική διάθεση και ενέργεια, μεθοδικότητα, οργάνωση & επικοινωνιακή ικανότητα, μπορείτε να στείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση: hr@economymarket.gr (υπ’ όψιν Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού) ή με fax στο 210-9010830

Όλα τα βιογραφικά θα εξετασθούν με απόλυτη εχεμύθεια

Τίτλος θέσης

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ
καταστήματος

Με αντικείμενο την σωστή λειτουργία του καταστήματος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, συντονίζει, κατευθύνει και οργανώνει την ομάδα του και επιδιώκει την επίτευξη των στόχων του.

Προφίλ υποψηφίου

Εμπειρία 6+ ετών σε θέση διοίκησης ομάδας σε supermarket. Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν). Γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Ικανότητα στην διοίκηση και ανάπτυξη ομάδας και προσήλωση στα αποτελέσματα.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : MGR01

Τίτλος θέσης

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΟΣ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ
καταστήματος

Με αντικείμενο την σωστή λειτουργία του καταστήματος και την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών, εκπαιδεύεται για την μελλοντική κάλυψη Διευθυντικών θέσεων στα καταστήματά μας.

Προφίλ υποψηφίου

Εμπειρία 3+ ετών σε εταιρεία λιανικής πώλησης (ιδανικά supermarket).  Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, ή Μεταπτυχιακός τίτλος θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν). Γνώση Αγγλικών και Η/Υ.

Επικοινωνιακή ικανότητα, οργάνωση, μεθοδικότητα και προσήλωση στα αποτελέσματα.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : TRN01

Τίτλος θέσης

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΑΜΙΑΣ καταστήματος
(πλήρους απασχόλησης)

Με αντικείμενο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και την τήρηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας του καταστήματος.

Προφίλ υποψηφίου

Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν). Γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και ειδικότερα σε εταιρεία supermarket θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Επικοινωνιακή ικανότητα, οργάνωση και μεθοδικότητα.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : SAL01

Τίτλος θέσης

ΠΩΛΗΤΗΣ/ΤΑΜΙΑΣ καταστήματος
(μερικής απασχόλησης)

Με αντικείμενο την ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών και την τήρηση όλων των διαδικασιών λειτουργίας του καταστήματος.

Προφίλ υποψηφίου

Απολυτήριο Λυκείου (πτυχίο ΑΕΙ, ΤΕΙ, θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν). Γνώση Αγγλικών και Η/Υ. Εμπειρία σε αντίστοιχη θέση και ειδικότερα σε εταιρεία supermarket θα θεωρηθεί πρόσθετο προσόν.

Επικοινωνιακή ικανότητα, οργάνωση και μεθοδικότητα.

Υποβολή βιογραφικού

  • Στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@economymarket.gr
  • Στην διεύθυνση : Λυκούργου 10, 17676 Καλλιθέα

Παρακαλώ σημειώστε τον κωδικό θέσης : SAL02