Καλλιθέα

Διεύθυνση:
Φραγκούδη 6, 176 71 Καλλιθέα
Τηλέφωνο:
210-9228321
Ωράριο :
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00

Ν. Κόσμος

Διεύθυνση:
Κασομούλη 47-49, 117 44 Ν. Κόσμος
Τηλέφωνο:
210-9019604
Ωράριο :
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00

Ν. Κόσμος

Διεύθυνση:
Κασομούλη 47-49, 117 44 Ν. Κόσμος
Τηλέφωνο:
210-9019604
Ωράριο :
Δευτέρα – Παρασκευή 08:00 – 16:00

Ν. Σμύρνη (μόνο έτοιμο φαγητό)

Διεύθυνση:
Ελ. Βενιζέλου 116, 171 23 Ν. Σμύρνη
Τηλέφωνο:
216-8004267
Ωράριο :
Δευτέρα – Παρασκευή 12:00 – 16:00